W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.

> Czynnosci-notarialne

Czynności notarialne

Obrót nieruchomościami:

Świadczenie usług w postaci sporządzania aktów notarialnych obejmujących umowy:

 • sprzedaży, w tym warunkowych umów sprzedaży
 • zamiany
 • darowizny
 • przeniesienia własności
 • zniesienia współwłasności
 • ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • przedwstępne
 • służebności

 

czynności notarialne - obrót nieruchomościami

kreska

 

umowy deweloperskie

Umowy deweloperskie:

Świadczenie usług w postaci sporządzania aktów notarialnych obejmujących umowy:

 • deweloperskie, w tym przedwstępne deweloperskie
 • ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży
 • przeniesienia własności w wykonaniu umowy deweloperskiej

kreska

Spadki:

 • akty poświadczenia dziedziczenia, protokoły dziedziczenia
 • testamenty, otwarcie i ogłoszenie testamentów
 • przyjęcia i odrzucenia spadków, umowy zrzeczenia się dziedziczenia
 • umowy o dział spadku
 • dobrowolna zapłata zachowku

spadki

kreska

 

rodzina i małżeństwo - czynności notarialne

Rodzina i małżeństwo:

 • umowy majątkowe małżeńskie, w tym umowy rozdzielności majątkowej intercyza), umowy rozszerzenia wspólności majątkowej
 • umowy o podział majątku wspólnego małżonków
 • alimenty

 

 

kreska

 

Spółki:

 • umowy i statuty spółek prawa handlowego, w tym komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej
 • protokoły Zgromadzenia Wspólników oraz Walnego Zgromadzenia spółek
 • raport przedsiębiorstwa
 • zbycie udziałów
 • wzory podpisów
 • łączenie, podział i przekształcenie spółek
 • likwidacja i podział majątku spółek
 • przekształcenie przedsiębiorstw

czynności notarialne - spółki

 

kreska

 

poświadczenia notarialne

Poświadczenie:

 • umowy majątkowe małżeńskie, w tym umowy rozdzielności majątkowej
 • (intercyza), umowy rozszerzenia wspólności majątkowej
 • umowy o podział majątku wspólnego małżonków
 • alimenty

 

 

kreska

 

Depozyt:

 • depozyt pieniędzy oraz papierów wartościowych
 • przyjmowania na przechowanie dokumentów, także w kopertach zamkniętych oraz danych na informatycznym nośniku danych (np. pendrive)

czynności notarialne - depozyty

 

kreska

 

czynności notarialne - protokoły

Protokół:

Świadczenie usług w postaci spisania protokołów obejmujących:

 • walne zgromadzenia organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych
 • zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej
 • otwarcie strony internetowej
 • niestawiennictwa stron

 

kreska

 

Zabezpieczenie:

Świadczenie usług w postaci sporządzania aktów notarialnych obejmujących:

 • umowy dożywocia oraz renty
 • ustanowienie hipoteki oraz dobrowolnego poddanie się egzekucji

zabezpieczenia notarialne

 

kreska

 

czynności notarialne różne

Inne:

 • pełnomocnictwa
 • projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • ugody notarialne, w tym uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • akt fundacyjny (założycielski)